bvekennis

Partners in bvekennis.nl

Bvekennis.nl is een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), in samenwerking met partnerorganisaties in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en met financiering door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en steun van het ministerie van OCW. 

Doelstelling 2020
We streven ernaar om bvekennis.nl in 2020 onafhankelijk in stand te houden, met een groep partners die gezamenlijk de toegevoegde waarde onderschrijven van één digitaal informatiepunt voor snelle en eenvoudige toegang tot kennis over de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve).  

Nieuwe partners
Met de toetreding van Steunpunt Basisvaardigheden in het partnerschap is de eerste stap gezet in een uitbreiding van het aantal publicaties, doelgroep, thematiek en reikwijdte. 
De partners in bvekennis.nl richten zich op duurzame ontsluiting en verspreiding van kennis over, voor en door de bve-sector. Voorzien is uitbreiding van het partnerschap met SBB/MBO Raad, HAN, HU, Welten-instituut/OU, ResearchNed, Kohnstamm Instituut, LKCA en ROA. 
 

Ook partner worden?
Ook interesse in partnerschap in bvekennis.nl? Neem dan contact op met José van den Berg (ecbo) via het
contactformulier.