Partners

Bvekennis.nl is een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), in samenwerking met partnerorganisaties in het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en met financiering door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en steun van het ministerie van OCW.

 

 

Canon Beroepsonderwijs

Werkt u in of met het mbo of in de volwasseneneducatie? Dan weet u hoe veelzijdig en complex deze sector is. De wet- en regelgeving voor de sector is ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig. Tegelijkertijd is er veel onderzoek gedaan naar allerlei thema’s die met het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te maken hebben. De Canon beroepsonderwijs is een gids in deze complexe wereld.
Naar de canon website