Aanval op de schooluitval

Alle cijfers over voortijdig schoolverlaten per RMC regio. Zie ook de VSV- verkenner