Aequor

Het kenniscentrum Aequor is opgeheven. Het kenniscentrum Aequor heeft haar wettelijke taken m.b.t. leerbedrijven per 1-8-2015 aan SBB overgedragen. Daarover zijn alle leerbedrijven vorig jaar geïnformeerd.