Arbeidsmarkt Metalelektro

Twee keer per jaar vindt een meting via het internet plaats voor de Arbeidsmarktmonitor. Aan de deelnemende bedrijven, het werkgeverspanel, worden een aantal vragen voorgelegd die kunnen gaan over openstaande vacatures, instroom, uitstroom, mobiliteit, functieontwikkelingen, innovaties en scholingsinspanningen. De resultaten worden beoordeeld door het ROA: Researchcentrum Onderwijs Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht.