Arbeidsmarktmonitoren bve en po/vo

Jaarcijfers voor vacatures voor directiefuncties, leraren en ondersteunend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie