AWTI

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. De AWTI heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de ministeries, maar ook ten opzichte van de partijen in het veld. Met zijn adviezen wil de adviesraad een bijdrage leveren aan een goed beleid dat de Nederlandse ambities op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie ondersteunt.