Basisgegevens bekostigd onderwijs

De basisgegevens komen voort uit een initiatief van de vier grote gemeenten, het ministerie van OCW en het voormalige CFI, nu DUO. Deze partijen stelden in de jaren negentig met elkaar vast welke onderwijsgegevens de gemeenten nodig hebben om een degelijk beleid te kunnen voeren op het gebied van onderwijsachterstanden. Ook onderzoeks- en adviesbureaus en andere instanties maken gebruik van deze data die DUO beschikbaar stelt. De basisgegevens hebben betrekking op alle sectoren van het bekostigd onderwijs.​