Benchmark MBO Raad

Met de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs laat de sector zien hoe de instellingen hun budget besteden (Financiële prestaties), hoeveel deelnemers het mbo gediplomeerd verlaten Studiesucces) en wat de deelnemers vinden van het onderwijs (deelnemersoordeel).