Bestel in Beeld

Bestel in Beeld is overgegaan in Trends in Beeld en daarmee gekoppeld aan de begroting. Bevat ook voormalig Kennis in Kaart gegevens. De publicatie Trends in Beeld 2012 bevat onder andere een onderbouwing van de monitor begroting OCW, de samenvatting Education at a glance 2012 en een overzicht van de prestaties van het onderwijsbestel.