BIBB

Het Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) is een door de Duitse overheid ingesteld instituut voor onderzoek en advies over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.