CGO Monitor

Sinds 2004 worden de experimenten met de competentiegericht kwalificatiedossiers gevolgd door de ‘CGO monitor. In het begin richtte de monitor zich op de voortgang van het ‘herontwerp’-proces in de experimenten. De huidige meting onderzoekt de effecten van de invoering van (competentiegerichte) kwalificatiedossiers op een negental resultaatgebieden zoals deze zijn gedefinieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de MBO Raad/AOC Raad, Colo en PAEPON (Nu NRTO).