CHEPS

Het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente. CHEPS doet onderzoek, geeft trainingen en advies over verschillende aspecten van hoger onderwijs beleid, met name vanuit een internationaal vergelijkend perspectief.