De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

Jaarlijkse rapportage over de huidige en de toekomstige arbeidsmarktsituatie. Het rapport is gebaseerd op gedetailleerde arbeidsmarktinformatie naar sector, beroep en opleiding, zoals deze is opgenomen in het Arbeidsmarktinformatiesysteem (AIS) van het ROA.