De Sociale Staat van Nederland

Beschrijving en analyse van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Het bevat kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, zorg, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid, huisvesting en woonomgeving. Ook het oordeel van de burgers wordt beschreven. In het hoofdstuk over onderwijs wordt de stand van zaken met betrekking tot de deelname aan het onderwijs en het opleidingsniveau van de bevolking weergegeven. Waar mogelijk wordt ingezoomd op enkele centrale thema’s in het onderwijsbeleid, in het bijzonder de basisvaardigheden in taal en rekenen/wiskunde en, meer in het algemeen, de kwaliteit van het onderwijs.