‘Bezig met de vragen van morgen’. Manifest over onderzoek in de contect van het mbo

In 2015 is de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Doel van de stichting is om de oprichting en inrichting van practoraten in het mbo te stimuleren en te ondersteunen. Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van het onderwijs. Dichtbij huis en dichtbij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn daarin essentiële componenten.

Onderzoek in de context van het mbo, dat roept vragen op. Hoe ziet dat eruit? Aan welke voorwaarden en eisen moet dit onderzoek voldoen c. q. wat is het in ieder geval niet? Is het zinvol om onderscheidende criteria van onderzoek binnen practoraten ten opzichte van andere ‘vormen van onderzoek te identificeren. Dit document is vooral bedoeld voor gedachtenordening en het tegemoet komen aan vragen en behoeften van geïnteresseerden, zoals bestuurders, beleidsmakers en docenten vanuit het mbo.

Tweede doel is om lezers te inspireren en werkenderwijs in gesprek samen door te ontwikkelen. Het gaat hier dan ook niet om een af eindproduct, maar om een groeidocument. Dit manifest is, in opdracht van de Stichting Ieder mbo een practoraat, geschreven op basis van interviews Frans Leijnse, Elly de Bruijn, Henk Ritzen, Marc van der Meer, Ton Bruining, Rob Martens en de bestuursleden van de stichting, door Eva Voncken in samenwerking met Jorick Scheerens. 2 Practoraten in het mbo willen een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de sector. Dat betekent uptodate beroepsonderwijs en innovatief potentieel bij docenten en teams binnen de instelling.

Heeft u vragen?

Op bvekennis.nl vindt u snel en eenvoudig kennis over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Naast onderzoeksrapporten vindt u hier onder andere beleids- en visiedocumenten en links naar relevante sites. Bvekennis.nl is een dienst van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo).

Bvekennis.nl bevat informatiebronnen en publicaties over de bve-sector, van onderzoeksrapporten tot beleidsnota’s. Deze verzameling wordt doorlopend aangevuld met nieuwe documenten, afkomstig uit binnen- én buitenland.

Meer weten?

Bij het samenstellen van de kennisbank zijn wij zeer zorgvuldig te werk gegaan wat betreft bronvermelding en gebruik van documenten. Mocht u eigenaar zijn van het hier genoemde document en vragen hebben over onze aanpak. Neem dan contact met ons op.