‘Bumpy Moments’ in de dagelijkse onderwijspraktijk

In opdracht van de Onderwijsraad is een studie gemaakt van dilemma’s die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. Deze studie maakt deel uit van een verkennend onderzoeksproject van de Onderwijsraad naar persoonli jke professionaliteit van docenten. De studie van de Onderwijsraad richt zic h op de zogeheten ‘binnenkant’ van het docentschap, waarbij het dagelijks handelen van docenten in hun onderwijspraktijk centraal staat. Deze studie geeft inzicht in de ‘binnenkant’ van het leraarschap door dilemma’s die docenten ervaren in dagelijkse onderwijssituaties uit te lichten.

Dit onderzoeksrapport is als volgt opgezet. Eerst beschrijven we de complexiteit van professionele oordelen van docenten. Vervolgens behandelen we perspectieven op dilemma’s in de onderwijspraktijk. In het daarop volgende hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode uiteengezet. In het hoofdstuk ‘Resultaten’ worden de uit deze studie naar voren gekomen dilemma’s weergegeven, verschillen tussen onderwijssectoren met betrekking tot de gevonden dilemma’s behandeld en empirische illustraties van de dilemma’s gegeven. In het hoofdstuk ‘Conclusies en discussie’ blikken we terug op de oorspronkelijke vraagstelling en bespreken we de betekenis van de resultaten in een breder kader.

Heeft u vragen?

Op bvekennis.nl vindt u snel en eenvoudig kennis over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Naast onderzoeksrapporten vindt u hier onder andere beleids- en visiedocumenten en links naar relevante sites. Bvekennis.nl is een dienst van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo).

Bvekennis.nl bevat informatiebronnen en publicaties over de bve-sector, van onderzoeksrapporten tot beleidsnota’s. Deze verzameling wordt doorlopend aangevuld met nieuwe documenten, afkomstig uit binnen- én buitenland.

Meer weten?

Bij het samenstellen van de kennisbank zijn wij zeer zorgvuldig te werk gegaan wat betreft bronvermelding en gebruik van documenten. Mocht u eigenaar zijn van het hier genoemde document en vragen hebben over onze aanpak. Neem dan contact met ons op.