‘Grijs is geen punt’ [tijdschriftartikel]

Het onderwijs vergrijst. Is in het basisonderwijs 26 procent van de docenten ouder dan vijftig jaar, in het voortgezet onderwijs is dat al 40 procent en in de bve sector zelfs 46 procent. Een ramp Welnee, zegt econoom Ton Korver. Vergrijzing is niet het probleem, maar de oplossing. Een zekere mix van leeftijden in de school is prettig, maar eigenlijk vind ik leeftijd een onzinfactor om problemen aan op te hangen. Natuurlijk kan het een rol spelen, in de zin dat jongeren harder lopen dan ouderen. Maar dat gaat voor de meeste functies in het onderwijs niet op, de gymnastiekleraar daargelaten. Een directeur kan beter kijken naar de vermogens van medewerkers, zoals de vakinhoudelijke kennis of hoe zij omgaan met leerlingen en ouders. Leeftijd is dan zeker geen nadeel. In een vak waarin niet alleen kennis, maar ook expertise belangrijk is, is ervaring een groot pre. Oudere docenten hebben door hun ervaring het vermogen om tijdig problemen bij leerlingen of in een klas te signaleren en naar bevind van zaken te handelen. Ik heb het dus ook altijd liever over ervaringsjaren dan over leeftijd. Zijinstromers, die vaak pas op hun veertigste de overstap maken, hebben geen ervaring en zijn dus eigenlijk nog jonkies.

Heeft u vragen?

Op bvekennis.nl vindt u snel en eenvoudig kennis over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Naast onderzoeksrapporten vindt u hier onder andere beleids- en visiedocumenten en links naar relevante sites. Bvekennis.nl is een dienst van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo).

Bvekennis.nl bevat informatiebronnen en publicaties over de bve-sector, van onderzoeksrapporten tot beleidsnota’s. Deze verzameling wordt doorlopend aangevuld met nieuwe documenten, afkomstig uit binnen- én buitenland.

Meer weten?

Bij het samenstellen van de kennisbank zijn wij zeer zorgvuldig te werk gegaan wat betreft bronvermelding en gebruik van documenten. Mocht u eigenaar zijn van het hier genoemde document en vragen hebben over onze aanpak. Neem dan contact met ons op.