‘Op weg naar Passend onderwijs’: adviezen ECPO over de voortgang

Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs betreffende de voortgang van de beleidsoperatie die onder de noemer Passend onderwijs in gang is gezet. Deze bevindingen gaan vergezeld van een aantal aanbevelingen. Hiermee neemt de commissie een voorschot op het in haar werkplan voor eind 2009 aangekondigde advies over de voortgang van Passend onderwijs.

De belangrijkste redenen voor dit tussentijds advies zijn:
-de in november 2008 door staatssecretaris Dijksma van OCW aan de Tweede Kamer gerichte brief waarin zij bericht haar plannen voor wetgeving inzake Passend onderwijs reeds voor eind 2009 aan de Kamer voor te leggen;
-de brief van de staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer van 5 juni 2009 met als bijlagen de Notitie wetgeving Passend onderwijs en de Derde voortgangsrapportage Passend onderwijs en
-de voltooiing van het rapport van het Instituut voor Arbeidsvraagstukken (IVA) over de stand van zaken in de regio’s die bij Passend onderwijs als zgn. koplopers fungeren.

Heeft u vragen?

Op bvekennis.nl vindt u snel en eenvoudig kennis over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Naast onderzoeksrapporten vindt u hier onder andere beleids- en visiedocumenten en links naar relevante sites. Bvekennis.nl is een dienst van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (Ecbo).

Bvekennis.nl bevat informatiebronnen en publicaties over de bve-sector, van onderzoeksrapporten tot beleidsnota’s. Deze verzameling wordt doorlopend aangevuld met nieuwe documenten, afkomstig uit binnen- én buitenland.

Meer weten?

Bij het samenstellen van de kennisbank zijn wij zeer zorgvuldig te werk gegaan wat betreft bronvermelding en gebruik van documenten. Mocht u eigenaar zijn van het hier genoemde document en vragen hebben over onze aanpak. Neem dan contact met ons op.