Doorstroomatlas vmbo

Deze doorstroomatlas geeft inzicht in de onderwijsloopbanen van vmbo’ers. Groepen vmbo’ers zijn meerdere jaren gevolgd, om zo informatie te krijgen over de opleidingen die zij volgen op het vmbo en het mbo en over hun studiesucces. Jaarlijks wordt de doorstroomatlas bijgewerkt met nieuwe gegevens. Zo blijven de inzichten in de doorstroom zo actueel mogelijk.