DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informatie onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens.