E-Quality

In 2012 is Atria ontstaan, uit een fusie tussen Aletta en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit.
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, zet zich in voor gelijke behandeling en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in hun sociale en culturele diversiteit.
Als kennisinstituut verzamelen, beheren en delen ze het erfgoed van vrouwenbewegingen, onderzoeken ze de huidige positie van vrouwen in de samenleving en geven ze advies voor toekomstig beleid.