ecbo

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) verricht onafhankelijk onderzoek in opdracht. De expertise van ecbo ligt in het beroepsonderwijs en het heeft een nauwe band met de onderwijspraktijk. Dit levert toegankelijke kennis op, wetenschappelijk verantwoord en toepasbaar voor zowel praktijk als beleid. Ecbo verspreidt deze kennis op vele manieren. Met als doel: het beroepsonderwijs voor studenten in Nederland beter maken.