ECORYS

Ecorys is een internationaal onderzoeks- en beleidsadviesbureau. Het helpt private en publieke leiders bij het maken van gefundeerde keuzes op het gebied van sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken. Ecorys ontwikkelt, implementeert en evalueert beleidsprogramma’s op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.