Eurydice

Het Eurydice netwerk is een informatiewerk voor onderwijs in Europa dat sinds 2007 is opgenomen is in het actieprogramma voor leven lang leren van de Europese Commissie.