Evaluatie EU/LLL

In overleg met de Nationale Autoriteit (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft het Nederlands Nationaal Agentschap voor LLL (NA LLL) onderzoeksbureau Research voor Beleid opdracht gegeven de nationale interim-evaluatie van het LLP uit te voeren. Deze evaluatie is afgerond en beschrijft de relevantie, effectiviteit en efficiëntie van het LLP in Nederland tijdens de eerste periode van het LLP.