Expertisecentrum TOP

Het Expertisecentrum TOP (taal, ouderbetrokkenheid en participatie) bundelt en verspreidt kennis en instrumenten voor TOP en het internationale ‘family literacy’. Het biedt handreikingen voor vertaling van beleid naar praktijk.