HPBO

Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) is opgericht door de brancheorganisaties in het beroepsonderwijs om experimenten en innovaties te stimuleren die leiden tot een beter functionerende beroepskolom. HPBO voert sinds 2002 de subsidieregeling het Innovatiearrangement uit namens het ministerie van OCW en de Stichting van de Arbeid.
Het Platform Beroepsonderwijs bestaat sinds 2016 niet langer.