Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs is een inspectiedienst van het ministerie van OCW. De Inspectie bewaakt en bevordert de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Ze houdt toezicht op de kwaliteit van alle onderwijssectoren, van voorschoolse educatie en primair onderwijs tot beroepsonderwijs en hoger onderwijs.