Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO)

Sinds 1994 worden voor de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO) op persoonsniveau lesgegevens verzameld over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. Voor deze tellingen kunnen de scholen voor alle lesgevenden een online formulier invullen of hun gegevens aanleveren via roosterpakketten. Sinds IPTO 2006 voert Regioplan deze dataverzameling uit. De IPTO is onder andere van belang om informatie over vakken en de bijbehorende lesuren te achterhalen. Daarnaast berekent Regioplan, mede op basis van deze dataverzameling, sectorcijfers met het percentage bevoegd gegeven lessen.