ITS

Het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) is per 1 april 2016 opgeheven.
In goed overleg met opdrachtgevers en onderzoekers is het lopende onderzoek zoveel als mogelijk afgerond of overgedragen aan instituten als KBA, Regioplan en Praktikon. Diverse ITS-onderzoekers op het gebied van onderwijs en arbeid startten per 1 april bij deze instituten.