ITTA

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs en taalbeleid. De doelgroep is zo breed als de behoefte: zowel kinderen, jongeren als volwassenen, zowel laagopgeleiden als hoogopgeleiden, zowel autochtone Nederlanders als anderstaligen.