Jaarboek onderwijs

In het Jaarboek Onderwijs presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten. Daarnaast komen enkele speciale onderwerpen aan bod. In editie 2011 is er aandacht voor instromers van buiten het onderwijs in het hoger onderwijs, voor regionale verschillen in onderwijsniveau, voor de internationale leerling-prestaties gemeten met PISA, en voor de uitgaven per diploma.