Kennis in Kaart

Deze jaarlijkse publicatie bevat informatie over de stand van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland en de beleidsvoornemens voor het hoger onderwijs en het wetenschapsbeleid. De publicatie bevat de volgende onderwerpen: voortgang van de afspraken uit de Strategische Agenda; deelname aan en toegankelijkheid van het hoger onderwijs; kwaliteit en doelmatigheid van het hoger onderwijs. Is vanaf 2009 voortgezet als Trends in Beeld