Gevonden:5816 documenten

´Signaleren van taalachterstanden door de jeugdgezondheidszorg´

De jeugdgezondheidszorg is bij uitstek de plaats waar vroegtijdig gesignaleerd kan worden dat kinderen relatief achterlopen wat betreft hun taal- en ...
Jaar van uitgave
2009
Type
pdf
Auteur(s)

'Basisvaardigheden rekenen en Nederlands in de opleiding onderwijsassistent'

In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft Regioplan beleidsonderzoek een onderzoek bij de opleidingen Onderwijsassistent (OA) uitgevoerd. ...
Jaar van uitgave
2008
Type
pdf
Auteur(s)

'Bezig met de vragen van morgen'. Manifest over onderzoek in de contect van het mbo

In 2015 is de Stichting 'Ieder mbo een practoraat' opgericht. Doel van de stichting is om de oprichting en inrichting van practoraten in het mbo te ...
Jaar van uitgave
2017
Type
pdf
Auteur(s)
Scheerens, Jorick, Voncken, Eva

'Bumpy Moments' in de dagelijkse onderwijspraktijk

In opdracht van de Onderwijsraad is een studie gemaakt van dilemma's die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. Deze studie maakt deel ...
Jaar van uitgave
2012
Type
pdf
Auteur(s)
Brouwer, Patricia, Kan, Carlos van, Zitter, Ilya

'Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation' : Draft 2008 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the 'Education & Training 2010' work programme.

Education and training are crucial to economic and social change. The flexibility and security needed to achieve more and better jobs depend on ...
Jaar van uitgave
2008
Type
pdf
Auteur(s)

'Een nieuwe stedelijke agenda. Overwegingen voor een toekomstig grotestedenbeleid'

Het huidige grotestedenbeleid loopt in 2009 ten einde. De regering is van plan dat beleid na 2009 voort te zetten – zij het na evaluatie. Dat biedt ...
Jaar van uitgave
2007
Type
pdf
Auteur(s)

'Goede vernieuwingsplannen Dekker voor vmbo'

Staatssecretaris Sander Dekker gaat 5,5 miljoen euro uittrekken om het vmbo beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat ...
Jaar van uitgave
2014
Type
pdf
Auteur(s)

'Grijs is geen punt' [tijdschriftartikel]

Het onderwijs vergrijst. Is in het basisonderwijs 26 procent van de docenten ouder dan vijftig jaar, in het voortgezet onderwijs is dat al 40 procent ...
Jaar van uitgave
2006
Type
pdf
Auteur(s)
't Erve, Daniëlla van

'Op weg naar Passend onderwijs': adviezen ECPO over de voortgang

Dit advies schetst een beeld van de bevindingen van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs betreffende de voortgang van de beleidsoperatie...
Jaar van uitgave
2009
Type
pdf
Auteur(s)

'Ouders-in-(inter)actie’

'Ouders-in-(inter)actie’ is een nieuw project binnen de sectie volwassenenonderwijs van het Steunpunt GOK. Doel is linken leggen tussen Nederlandse ...
Jaar van uitgave
2007
Type
pdf
Auteur(s)