Kerncijfers Schoolverlatersonderonderzoeken

De cijfers op deze website zijn gebaseerd op de schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt. In het kader van deze onderzoeken worden jaarlijks de gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van het VO, het MBO en het hoger onderwijs geënquêteerd. Voor meer informatie zie de ROA website over de schoolverlatersonderzoeken.