Kohnstamm Instituut

Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op het gebied van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg. Het onderzoeksterrein voor onderwijsonderzoek door Kohnstamm beslaat alle sectoren: voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en post-initieel onderwijs. Het instituut onderhoudt een nauwe band met de Universiteit van Amsterdam. Kernthema’s in het onderzoek zijn het bevorderen van kansen van kinderen en jongeren en het bevorderen van de kwaliteit van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdzorg.