KPC Groep

KPC Groep is een landelijk opererend onderwijsadviesbureau. KPC Groep streeft naar het realiseren van duurzame verbeteringen op het gebied van leren en opleiden. Ze zijn actief op de snijvlakken van onderwijs, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, jeugdzorg en overheden. Waarbij de focus met name ligt op vraagstukken binnen en in relatie tot het primair proces van leren en opleiden. Ook doet de KPC Groep praktijkgericht onderwijsonderzoek voor verschillende opdrachtgevers.