Lectoraat Beroepsonderwijs

Het lectoraat beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht (HU) heeft als focus het leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Het gaat dan om beroepsonderwijs dat voorafgaand aan de beroepsloopbaan wordt gevolgd maar ook om beroepsonderwijs tijdens de beroepsloopbaan. Het lectoraat ontwikkelt en deelt kennis over het handelen van docenten en praktijkopleiders, het ontwerpen en vormgeven van beroepsonderwijs en over beoordelingsvraagstukken in beroepsonderwijs.