Leefstijlscan sport en bewegen

De DSP-groep monitort hoe het ervoor staat met bewegen en sport in het mbo. Hiervoor heeft het onderzoeksbureau de afgelopen jaren een 0-, 1- en 2-meting gedaan