MBO Diensten

MBO Diensten is een innovatief, dienstverlenend projectenbureau voor het middelbaar beroepsonderwijs. MBO Diensten voert projecten uit in opdracht van onder andere de MBO Raad, het ministerie van OCW en mbo-scholen.