MBO Raad

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle 66 onderwijsinstellingen in de mbo-sector aangesloten. De MBO Raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. De Raad versterkt de positie van de mbo-sector op verschillende terreinen, zoals: in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo; bij kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties; in relatie met het bedrijfsleven; in relatie met nationale en internationale actoren en in de publieke opinie.