Ministerie OCW: Trends in Beeld – kerncijfers

De site is ingericht rondom de belangrijkste doelen en functies van deze stelsels en de verantwoordelijkheid van de minister van OCW. Voor onderwijs: Onderwijsbestel, toegankelijkheid, kwaliteit, doelmatigheid en socialisatiefunctie. De meest actuele nationale en internationale data zijn opgenomen. Uitgebreide omschrijvingen van de figuren en tabellen (stand 20/9/2011) zijn ook beschikbaar in de publicatie ‘Trends in Beeld’​