Ministerie OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap, met inbegrip van emancipatie, media, cultureel erfgoed en studiefinanciering. Doelstelling van OCW is zorgen dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.