Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Het ministerie zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor de natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwt het ministerie van Economische Zaeken de topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeert het in een krachtig en duurzaam Nederland.