Mobiliteitsstatistieken

Actuele statistieken over internationale uitwisseling en mobiliteit in het hoger onderwijs. De cijfers geven inzicht in de laatste ontwikkelingen in internationalisering en mobiliteit. Er worden trends gesignaleerd en beleidsrelevante kanttekeningen gezet.