Monitor 2010: Deelnemerszorg en ZAT’s in het mbo

In 2010 hebben alle 44 ROC’s één of meer zorg- en adviesteams. Dit blijkt uit het jaarlijkse monitor-onderzoek van het Landelijk Steunpunt ZAT naar de zorgstructuur van het mbo. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek vindt u in de factsheet ‘Zorg in en om het mbo. Samenvatting Monitor 2010’