Monitor Associate degree

In het studiejaar 2006-2007 is de Ad-monitor van start gegaan. De Ad-monitor zal de pilots tot en met 2010 volgen. In dat jaar wordt verslag gedaan van de eindevaluatie. In deze eindevaluatie komen ook de langetermijneffecten van de invoering van de Ad-programma’s aan de orde, bijvoorbeeld het effect op het rendement van het hbo en de positie van afgestudeerde Ad’ers op de arbeidsmarkt.