Monitor bestrijding laaggeletterdheid door bibliotheken

De monitor laaggeletterdheid is eind 2012 gestart met een pilot en vervolgens open gezet voor alle bibliotheken. De monitor wordt vanaf 2014 voortgezet in een overkoepelende ‘educatiemonitor’, waarin de educatieve functie van openbare bibliotheken (dus ook op andere gebieden dan laaggeletterdheid) op structurele wijze in kaart wordt gebracht.