Monitor gedrags- en cultuurverandering ROC Midden Nederland.

In 2007 is ROC Midden Nederland gestart met een modernisering van de eigen instelling. Het richtinggevend innovatieconcept in deze transformatie is het ‘Great Place to Learn’. Om het transformatieproces te monitoren zijn ROC Midden Nederland en ecbo (voorheen CINOP Expertisecentrum) een meerjarige samenwerking aangegaan, lopend van 2007 tot en met 2010. De samenwerking heeft niet alleen vorm gekregen in de aansturing maar ook in de uitvoering van deze monitor.